Disclaimer

Door de pagina’s van deze site te bekijken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Maak geen gebruik van onze pagina’s als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

De inhoud van de pagina’s zijn © Caresse Beauté 2013. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, doorgeven, distribueren of opslaan van een gedeelte of de gehele inhoud in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Caresse Beauté niet toegestaan
Hoewel er alle zorg aan is besteed om de nauwkeurigheid van de inhoud van deze site te verzekeren, kan Caresse Beauté geen enkele garantie – expliciet noch impliciet – geven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van de pagina’s. De genoemde tarieven zijn incl. BTW. Typfouten, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Caresse Beauté behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment pagina’s te veranderen of de toegang ertoe te verhinderen inclusief de disclaimer. Caresse Beauté accepteert geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat gemaakt is of gepubliceerd wordt door derden, waarmee deze site een link heeft. Door materiaal naar een van onze servers te zenden, bijvoorbeeld via e-mail, gaat u akkoord met de hierna genoemde voorwaarden. Materiaal dat wij van u krijgen mag door ons gepubliceerd worden.

Noch de eigenaar(s) van de website, medewerkers of de auteur(s) zijn aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze website.